Dây titan

TIÊU CHUẦN : AWS A5.16 ERTi- – 1, ERTi-2,ERTi-  5, ERTi-7,ERTi- – 5 ELI

KÍCH THƯỚC : Đường kính  0.8mm, 0.9mm, 1.14mm,1.6mm,2.4mm,3.2mm, 4mm, 4.8mm

Dây titan 1

Dây titan 1

Mã SP: DA1

Dây titan 2

Dây titan 2

Mã SP: DA2

Dây titan 3

Dây titan 3

Mã SP: DA3

Dây titan 4

Dây titan 4

Mã SP: MNS17

Dây titan 5

Dây titan 5

Mã SP: DA5

Dây titan 6

Dây titan 6

Mã SP: DA6

Dây titan 7

Dây titan 7

Mã SP: DA7

Dây titan 8

Dây titan 8

Mã SP: DA8