Lưới titan

GRADE : CP Ti Grades 1, 2, 3, 4, 12, Ti 6Al-4V, Ti 6Al-4VELI, Ti 3Al-2.5V (Gr.9)

TIÊU CHUẨN: ASTM, ANSI, JIS,GB

KÍCH THƯỚC: LỖ: 4x6mm, 6x12mm, 8x10mm,8x12mm, dày 1-2mm, 1000×2000 mm hoặc cuộn

Lưới titan 6

Lưới titan 6

Mã SP: ME6

Lưới titan 5

Lưới titan 5

Mã SP: ME5

Lưới titan 4

Lưới titan 4

Mã SP: ME4

Lưới titan 3

Lưới titan 3

Mã SP: ME3

Lưới titan 2

Lưới titan 2

Mã SP: ME2

Lưới titan 1

Lưới titan 1

Mã SP: ME1