Ống titan

Ống đúc và ống hàn.

GRADE : CP Ti Grades 1, 2, 3, 4, 12, Ti 6Al-4V, Ti 6Al-4VELI, Ti 3Al-2.5V (Gr.9)

TIÊU CHUẦN :ASTM B338, ASTM B861

KÍCH THƯỚC : Đường kính từ  6.35 – 203mm. Chiều dài 1-6m

Ống titan

Ống titan

Mã SP: LK7

Ống titan 1

Ống titan 1

Mã SP: ON1

Ống titan 2

Ống titan 2

Mã SP: ON2

Ống titan 3

Ống titan 3

Mã SP: ON3

Ống titan 4

Ống titan 4

Mã SP: ON4

Ống titan 5

Ống titan 5

Mã SP: ON5

Ống titan 6

Ống titan 6

Mã SP: ON6

Ống titan 7

Ống titan 7

Mã SP: ON7

Ống titan 8

Ống titan 8

Mã SP: ON8

Ống titan 9

Ống titan 9

Mã SP: ON9

Ống titan 10

Ống titan 10

Mã SP: ON11