Tấm titan

GRADE : CP Ti Grades 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, Ti 6Al-4V, Ti 6Al-4VELI, Ti-3Al-2.5V, Ti Gr.38

Ti6242 (6Al-2Sn-4Zr-2Mo), Ti 811 (8Al-1Mo-1V).

TIÊU CHUẦN: ASTM B265 / ASME SB265, ASTM F136, AMS4911, MIL-T-9046, AMS-T-9046.

ĐỘ DÀY : Từ  0.5  đến 152 mm.

CHIỀU RỘNG : Từ  500 mm đến 1200 mm.

CHIỀU DÀI : Từ  500mm đến  6000mm.

Tấm titan 1

Tấm titan 1

Mã SP: TA1

Tấm titan 2

Tấm titan 2

Mã SP: TA2

Tấm titan 3

Tấm titan 3

Mã SP: TA3

Tấm titan 4

Tấm titan 4

Mã SP: TA4

Tấm titan 5

Tấm titan 5

Mã SP: TA5

Tấm titan 6

Tấm titan 6

Mã SP: TA6