Thanh titan

TIÊU CHUẦN :  ASTM B365-98

Thanh Tròn:  đường kính từ 3mm đến 200mm

Thanh Vuông: kích thước  8x8mm,10x10mm,10x20mm,10x40mm,10x50mm, dài 200mm

Thanh titan 6

Thanh titan 6

Mã SP: TH6

Thanh titan 5

Thanh titan 5

Mã SP: TH5

Thanh titan 4

Thanh titan 4

Mã SP: TH4

Thanh titan 3

Thanh titan 3

Mã SP: TH3

Thanh titan 2

Thanh titan 2

Mã SP: TH2

Thanh titan 1

Thanh titan 1

Mã SP: TH1