Titan đúc nguyên khối

GRADE : CP Ti Grades 1, 2, 3, 4, 12, Ti 6Al-4V, Ti 6Al-4VELI, Ti 3Al-2.5V (Gr.9)

Titan được đúc theo yêu cầu khách hàng, theo bảng vẽ yêu cầu và được gia công chính xác CNC.

Titan đúc 6

Titan đúc 6

Mã SP: DU6

Titan đúc 5

Titan đúc 5

Mã SP: DU5

Titan đúc 4

Titan đúc 4

Mã SP: DU4

Titan đúc 3

Titan đúc 3

Mã SP: DU3

Titan đúc 2

Titan đúc 2

Mã SP: DU2

Titan đúc 1

Titan đúc 1

Mã SP: DU1