Dầu khí

Vật liệu titan dùng cho các thiết bị chống ăn mòn trong ngành dầu khí:

CÁNH QUẠT TITAN, TRAO ĐỔI NHIỆT TITAN, TRỤC TITAN, MÁY BƠM TITAN, ĐƯỜNG ỐNG TITAN, GIA NHIỆT TITAN