Hóa chất

Titan được dùng trong ngành hóa chất cho các ứng dụng chống ăn mòn hóa chất trong các nhà máy sản xuất hóa chất : HCl,NaOH, CaCl2, NaCl, Javen, Kiềm, nước biển…