Luyện kim

Vật liệu titan dùng cho các thiết bị chống ăn mòn trong dây chuyền tẩy rữa:

CÁNH QUẠT TITAN, MẶT BÍCH TITAN, PHIỄU TITAN, TRAO ĐỔI NHIỆT TITAN, TRỤC TITAN , VÒI PHUN

Vòi phun Titan

Vòi phun Titan

Mã SP: LK12

Trục titan

Trục titan

Mã SP: LK11

Phiểu titan

Phiểu titan

Mã SP: LK8

Mặt bích titan

Mặt bích titan

Mã SP: LK6

Khớp nối titan

Khớp nối titan

Mã SP: LK5

Jig titan

Jig titan

Mã SP: LK4

Cánh quấy titan

Cánh quấy titan

Mã SP: LK1