Thực phẩm

Vật liệu titan dùng cho các đường ống,  thiết bị trong ngành thực phẩm. với ưu điểm không bị oxi hóa, không phản ứng với các thành phần trong thực phẩm, chịu nhiệt độ cao, bề mặt tốt, đáp ứng quy trình CIP.

ỐNG TITAN THỰC PHẦM, KHỚP NỐI, TRAO ĐỒI NHIỆT, KHỚP NỐI NHANH