Y tế

Vật liệu tian không phản ứng sinh học với cơ thể người nên titan được dùng nhiều trong lĩnh vực y tế, thay thế cho xương, làm phụ kiện, công cụ, thiết bị cho ngành y tế.